HUFCOWA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

hm. Edyta Dolecka - przewodnicząca

phm. Agnieszka Wyszyńska - sekretarz

hm. Ryszard Kozioł - członek Komisji

hm.Grzegorz Student - członek Komisji (od 31.05.2017)

 

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Leżajsku prowadzi próby na stopień przewodniczki/przewodnika. Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 17:00 - 19:00 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, tj. lipca i sierpnia. 

Dokumenty do pobrania

 


 

MIĘDZYHUFCOWA KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

hm. Irena Sroczyk - przewodnicząca (Hufiec ZHP Łańcut)

hm. Maria Prejs - sekretarz (Hufiec ZHP Łańcut)

hm. Stanisław Bajda - członek Komisji (Hufiec ZHP Łańcut)

hm. Marta Domka - członek Komisji (Hufiec ZHP Łańcut)

hm. Ryszard Kozioł - członek Komisji (Hufiec ZHP Leżajsk)

hm. Edyta Dolecka - członek Komisji (Hufiec ZHP Leżajsk)

phm. Magdalena Grzybowska-Rogala (Hufiec ZHP Łańcut)

 

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich przy KH ZHP w Łańcucie prowadzi dla instruktorów z hufca Leżajsk próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza. Posiedzenia komisji odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 15:00 - 17:00 w siedzibie hufca ZHP w Łańcucie. 
Materiały, wypracowane podczas próby, należy złożyć w tym samym dniu o godz. 14:00.
Przypominamy, że opiekunem próby może być instruktor, który ma zaliczoną służbę instruktorską.

Dokumenty do pobrania

 


 

KAPITUŁA STOPNI I SPRAWNOŚCI HARCERSKICH

phm. Eugeniusz Kwieciński - przewodniczący kapituły

hm. Edyta Dolecka - członek kapituły

pwd. Kinga Kwiecińska - członek kapituły

Posiedzenia Kapituły Stopni i Sprawności Harcerskich odbywają się według potrzeb w Biurze Hufca ZHP Leżajsk.

 


 

KOMISJA HISTORYCZNA

hm. Ryszard Kozioł - przewodniczący komisji

hm. Stanisław Garbacki - członek komisji

phm. Eugeniusz Kwieciński - członek komisji 

 


 

HARCERSKI KLUB RATOWNICZY LEŻAJSK

dh Piotr Pietrycha - szef klubu

ratownik KPP pwd. Łukasz Dec - szef szkolenia