Hufiec ZHP Leżajsk jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego podlegającą Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie. Obejmuje swym zasięgiem teren powiatu leżajskiego, tj. Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Miasto i Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Grodzisko Dolne oraz część powiatu przeworskiego, tj. Gminę Tryńcza i Gminę Sieniawa.