KOMENDA HUFCA

hm. Stanisław Garbacki - Komendant Hufca

hm. Damian Wyszyński - Skarbnik Hufca

phm. Grzegorz Student - z-ca komendanta d/s programu

hm. Edyta Dolecka - członek komendy hufca

 

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

pwd. Szczepan Paprocki - przewodniczący komisji rewizyjnej

phm. Sławomir Ordyczyński - z-ca przewodniczącego

hm. Elżbieta Furmańska - członek komisji