W dniu 28 mają o godzinie 11:00 zbiórka mundurowa harcerzy hufca Leżajsk.
Miejsce zbiórki: plac przed kościołem farnym.
Porzadek uroczystosci: 11:30 msza, 12:30 przemarsz pod pomnik oraz apel poległych.

Obecność obowiązkowa.