II Turniej Strzelecki o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku!!!

Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się na strzelnicy sportowej LOK w Żołyni w dniu 01.04.2017 r. godz.10.00 – 16.00

Warunki uczestnictwa
1. W zawodach może uczestniczyć każdy członek ZHP po wpłaceniu wpisowego w kwocie 30 zł dla uczestników do lat 16 i 40 zł dla uczestników od lat 16.
2. Niepełnoletni dodatkowo przedkładają pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach. Lista uczestników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Regulamin do pobrania - pobierz plik doc.