1 % - to jedyna część podatku, o której przeznaczeniu każdy może zadecydować sam

Dlaczego warto przeznaczyć 1% swojego podatku
na ZHP?

- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje i Twoich bliskich, Twoich znajomych,

- ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce,

- ZHP zrzesza i obejmuje opieką prawie 140 tys. dzieci
i młodzieży.

ZHP to organizacja, która potrzebuje twojej pomocy!

 
Kto może przeznaczyć 1%?

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 
Jak przeznaczyć 1% podatku na Hufiec Leżajsk?

- w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać nazwę organizacji: Chorągiew Podkarpacka ZHP,

- a poniżej KRS: 0000296261

- w polu informacje dodatkowe wpisać: „dla Hufca Leżajsk”